İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE

ÇEVRE DUYARLILIĞI, ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESASTIR

Olgun Gür A.Ş. olarak; iş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası alanındaki hedeflerimiz;

“Çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak”

olarak şekilleniyor.

Bu hedeflere ulaşmak için Olgun Gür A.Ş. aşağıd​aki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli durumlarda eğitim verilmesini sağlamak,
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
  • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.